Zabytki Architektury

Architektura

Architektura jest ogółem zakresu projektowania oraz konstruowania budynków, jak również innych struktur. Projekty i konstrukcje mogą być wykonywane przez osobę albo komputer. Architekturę można postrzegać jako budynek, który ma się łączyć z otoczeniem. Szersza definicja architektury obejmuje w swoim zakresie projektowanie na różną skalę. Architektura zajmuje się sposobem rozplanowania miast oraz osiedli ludzkich, jak również zajmuje się włączeniem ich w istniejący układ przyrody i infrastruktury. Architektura zajmuje się także urbanistyką, ruralistyką, architekturą krajobrazu oraz planowaniem przestrzennym. Jeśli chodzi o projektowanie elementów budynku oraz jego wyposażenia to zajmują się tym takie działy jak: architektura zieleni, meblarstwo, projektowanie przedmiotu, projektowanie wnętrz oraz scenografia. Dane dzieło architektoniczne musi odpowiadać zamierzonej funkcji czy wymaganiom. Pierwszego lipca obchodzony jest światowy dzień architektury. Sztuka prehistoryczna związana jest z pradziejami. Architektura narodziła się poprzez przekształcenie gospodarki zbieracko-rybacko-łowieckiej w gospodarkę, która związana była z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt. Architektura związana jest także z momentem powstania budowli związanych z pochówkiem. Jeśli chodzi o tereny polskie, to sztuka pradziejowa jest tutaj zauważalna od czasów paleolitu. Pierwsza sztuka pradziejowa przejawiała się narzędziami wykonanymi z krzemienia. Narzędzia te zostały odnalezione w Grocie Nietoperzowej w Jerzmanowicach.

Podobne artykuły

Kultura Hassuna
Z tego okresu pochodzi ceramika polichromowana, jak również ceramika wypalona. Inwentarz kamienny w tej kulturze reprezentowany jest przez wkładki do sierpów, drapacze, zgrzebła, żarna, moździerze oraz tłuczki służące do obrabiania pokarmu roślinnego. Konstrukcje mieszkalne wznoszone były na planie koła albo prostokąta. Do budowy domów posługiwano się ubitym mułem rzecznym bądź blokami glinianymi. Domy, które wykonane były na planie okręgu służyły jako miejsca kultowe. Zmarłych chowano pod podłogą domów. Ludność tej kultury zajmowała się głównie uprawą pszenicy, pszenicy samopszy, pszenicy płaskurki, jęczmienia, grochu oraz soczewicy. Ludność zajmowała się także hodowlą kóz, owiec, świń oraz bydła. Kultura samarra, której rozwój nastąpił w neolicie, rozwijała się na terenie od środkowego Eufratu na zachodnich krańcach do Zagros na wschodnich krańcach. Rozwój tej jednostki kulturowej trwał od 6100 do 5500 roku przed naszą erą. Ceramika użytkowa malowana była na ciemnobrązowy odcień z każdej strony, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Motywami ozdobnymi ceramiki było...

Kultura Samarra
Budynki mieszkalne oparte były na planie koła bądź prostokąta. Budynki budowano z cegły mułowej. Zmarłych chowano pod podłogą domów. Ludność zajmowała się przede wszystkim uprawą pszenicy, jęczmienia, soczewicy oraz grochu. Ponadto zajmowała się także hodowlą kóz oraz owiec. Na przełomie lat 5000 i 6000 przed naszą erą pojawiła się na tereni Mezopotamii kultura Eridu. Domy tutaj powstawały z suszonej cegły. Naczynia ceramiczne lepiono ręcznie. Powstawały tutaj także budowle sakralne, które wznoszone były na planie prostokąta. Kolejnym okresem jest okres ubajd III. Świątynie w tym okresie wznoszone były na usypanych z ziemi platformach, które były licowane cegłą. Świątynie te były budowane na planie prostokąta i wyposażone były w trzy pomieszczenia. W tym okresie powstało koło garncarskie. W okresie ubajd IV ceramiczne naczynia były bogato zdobione. Natomiast w okresie 3300 roku przed naszą erą powstały pierwsze pieczęcie cylindryczne, które były zdobione reliefem. Natomiast figurki człowieka z tego okresu mają mocno wydłużony...

Okres wczesnosumeryjski
Świątynie miały trójdzielne wnętrze. Budowle wznoszono z suszonej cegły. Ściany świątyń od strony zewnętrznej były zdobione lizenami. Wokół świątyń znajdowały się mury, które również były zdobione, ale mozaiką wykonaną z ceramicznych stożków zabarwionych na kolor niebieski lub żółtozielony. Niektóre budowle były wykonane z płyt gipsowych lub wapiennych. W miastach spotykane są dwa kręgi świątynne. Jednym z nich jest ziggurat, który poświęcony jest bogu nieba Anu, a drugi z nich jest świątynią poświęconą bogini Inanie. Powstało wtedy także pismo obrazkowe. Kolejnym okresem jest okres starosumeryjski. Okres ten rozpoczyna się w XXVIII wieku przed naszą erą. Teraz miastami rządzą królowi-wojownicy. W tym okresie powstały pierwsze pałace, które złożone są między innymi z dwóch części, które rozdziela gruby mur. Jedna z tych części stanowi dom mieszkalny, który wykonany jest na planie prostokąta. Znajduje się tutaj także centralny kwadratowy dziedziniec. Natomiast druga część jest wykonana na planie prostokąta i składa się z kilku...

Okres starosumeryjski
Budowle powstawały z cegły suszonej lub wypalanej, czasami nawet z kamienia. Spoiwem do materiałów budowlanych był muł albo smoła. Grobowce z tego okresu przedstawiają podziemne budowle wykonane z kamienia lub cegły. Grobowce były złożone z jednego lub kilku pomieszczeń. Ponadto były przykryte sklepieniem pozornym lub płaskim stropem. Do wnętrza grobowca prowadziły ukośne rampy oraz pionowe szyby. Jeśli chodzi o rzeźbę oraz płaskorzeźbę to przede wszystkim górowała twarz. Okres akadyjski pojawił się w 2400 roku przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą na przykład dwie świątynie oraz twierdza Naramsina. Świątynie budowane były na planie prostokąta. Nie posiadały dziedzińców. Twierdza natomiast była zbudowana na planie kwadratu, którego bok wynosił 100 metrów. W twierdzy znajdowało się sześć dziedzińców i wiele wąskich pomieszczeń. Pomieszczenie te były ułożone równolegle względem siebie. Budowla ta ponadto była otoczona murem o grubości dziesięciu metrów. Do twierdzy prowadziła brama, która znajdowała się pomiędzy dwoma wieżami. Ostatnim okresem jest...